Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: (079) 346 25 39

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1

Voorhulp en medicijnen buiten kantoortijden

(079) 346 26 26

Toneellaan 1
2725 NA Zoetermeer
Postbus 3015
2700 KJ Zoetermeer
info@llz.nl

Tip, compliment of klacht

Er zijn twee manieren waarop u uw ervaring of tip kunt delen.

 

1. Via een online enquête. Als u dat wilt kan dat anoniem.

Uw reactie komt dan terecht op onze afdeling Kwaliteit. Deze afdeling geeft uw tip door aan de de leidinggevende van de betreffende afdeling en voert waar mogelijk de verbeteringen door.

undefined

 

2. Anoniem, via de landelijke site ZorgkaartNederland.

Uw beoordeling van ons ziekenhuis of onze specialisten is dan zichtbaar voor iedereen, net zoals onze reactie daarop.

Voor algemene opmerkingen over ons ziekenhuis gebruikt u deze link.

Om uw specialist te beoordelen gebruikt u deze link. Bovenaan vult u de naam in van uw specialist.

undefined

Een klacht? Niet tevreden? Vertel het ons!

Onze klachtenregeling biedt u de volgende mogelijkheden:

1. Uw klacht bespreken met de betrokkene

In eerste instantie raden wij u aan uw klacht rechtstreeks met de betrokken persoon zelf of met zijn/haar leidinggevende te bespreken. In de praktijk blijkt dat klachten op die manier veelal snel en op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden. Lost dit uw probleem niet op of vindt u het prettiger om met een andere persoon over uw klacht te praten, dan kunt u contact opnemen met de adviseur kwaliteit.

2. Uw klacht bespreken met de adviseur kwaliteit

Soms lukt het niet om in het rechtstreeks gesprek tot een oplossing te komen of bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek met de direct betrokkene(n). Dan kunt u contact opnemen met een van de adviseurs kwaliteit. De adviseur kwaliteit heeft een onafhankelijk rol en zal alleen actie ondernemen, als u daarvoor toestemming geeft.

De adviseur kwaliteit kan u op verschillende manieren helpen:

- U kunt informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden van klachtbehandeling binnen het ziekenhuis en eventueel daarbuiten.
- U kunt over de gebeurtenis praten.
- Op uw verzoek kan de adviseur kwaliteit uw klacht doorsturen naar de verantwoordelijk leidinggevende of medisch specialist. Deze onderzoekt de klacht, waarna u schriftelijk of mondeling door betrokkene of de adviseur kwaliteit geïnformeerd wordt over het resultaat.
- De adviseur kwaliteit kan een gesprek regelen tussen u en betrokkene(n). De adviseur kwaliteit kan hierbij aanwezig zijn.
- U kunt uw klacht melden om een signaal afgegeven. In dat geval wordt uw klacht geregistreerd. Elk kwartaal wordt een overzicht van de klachten naar de directie gestuurd. Bij dit overzicht zullen eventuele aanbevelingen en suggesties ter verbetering van de kwaliteit van zorg en van de dienstverlening opgenomen worden.

Bereikbaarheid adviseur kwaliteit

U kunt uw klacht op de volgende manieren melden:
- Schriftelijk: via het klachtenformulier, brief of e-mail (klachtenfunctionaris@llz.nl);

U kunt uw klachtenformulier of uw brief sturen naar:
LangeLand Ziekenhuis
Afdeling Kwaliteit & Innovatie
Postbus 3015
2700 KJ Zoetermeer

- Telefonisch: op maandag tot en met vrijdag van, tel. (079) 346 2416 (09.00-15.00 uur).

- Persoonlijk gesprek: u kunt hiervoor een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer of een e-mail sturen met uw telefoonnummer. De adviseur kwaliteit zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

3. Uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie

De klachtencommissie is een wettelijk ingestelde commissie. Dit is een commissie met een voorzitter die niet gebonden is aan het ziekenhuis. De commissie bestaat verder uit leden van binnen en buiten het ziekenhuis en een lid dat zitting heeft op voordracht van de Cliëntenraad. De klachtencommissie behandelt en onderzoekt elke schriftelijk ingediende klacht. De klachtencommissie beoordeelt een klacht op basis van 'hoor en wederhoor' en doet een uitspraak of een klacht gegrond of ongegrond is. Dit is meestal een schriftelijke procedure. Over het algemeen staat voor dit traject drie maanden. Indien noodzakelijk geeft de klachtencommissie een advies aan de directie over de te nemen maatregelen, zodat herhaling van een incident in de toekomst kan worden voorkomen.

Meer informatie is te vinden op het reglement van de klachtencommissie.

U kunt uw schriftelijke klacht richten aan:
Klachtencommissie LangeLand Ziekenhuis
Postbus 3015
2700 KJ Zoetermeer

Of per mail: klachtencommissie@llz.nl

Privacy

Het LangeLand Ziekenhuis hecht groot belang aan de privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De instelling en haar medewerkers hebben geheimhoudingsplicht over zaken, die u als patiënt aangaan. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de adviseurs kwaliteit en de leden van de klachtencommissie.

4. Uw klacht voorleggen aan een instantie buiten het LangeLand Ziekenhuis

Buiten het ziekenhuis zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. De afdeling informatie en klachtopvang van Zorgbelang kan u hierbij helpen. Zij bieden u informatie over de gezondheidszorg. Meer informatie kunt u vinden op hun website www.zorgbelang-nederland.nl.

Logo Langeland Huidkliniek
Cookiewall

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.